Projektai

You are here:

PROJEKTAS „UAB „KODEMA“ GAMYBINĖS BAZĖS PLĖTRA, MODERNIZAVIMAS IR SKAITMENIZAVIMAS SIEKIANT PADIDINTI DARBO NAŠUMĄ“

UAB „Kodema“ vykdo projektą „UAB „Kodema“ gamybinės bazės plėtra, modernizavimas ir skaitmenizavimas siekiant padidinti darbo našumą“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0074.Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta 369 456 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto tikslas – sukurti pažangias technologines sąlygas įmonėje, investuojant į lanksčią plataus pritaikomumo, didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybos sistemą, veiklos įvairinimą. Dėl tinkamos šiuolaikiškos gamybos įrangos ir susijusių integruotų skaitmeninių sprendimų neturėjimo įmonė nespėja laiku įvykdyti užsakymus, naudojant naujausių rinkos poreikių neatitinkančią technologinę įrangą, įmonės gamybos procesai patiria technologinių apribojimų, nepakankami ir IT instrumentai įmonės gamybos procesams efektyviai valdyti. UAB „Kodema“ įsigijo technologinio audito paslaugą ir identifikavo įmonės gamybos procesų skaitmeninimo potencialą. Įvertinusi technologinio audito išvadas, projekto įgyvendinimo metu įmonė investuos į skaitmeninių technologijų įsigijimą (automatizuotą technologinę įrangą bei IT sprendimus). Įgyvendinto projekto rezultatas – ilgalaikis įmonės konkurencingumo ir produktyvumo augimas.
Projekto vykdymo pradžia: 2020-06-08.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-09-01.

PROJEKTAS „PARDAVIMO SANDORIŲ SKAITMENIZAVIMAS”

UAB „Kodema“ vykdo projektą „Pardavimo sandorių skaitmenizavimas UAB „Kodema“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1146. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 38.962,50 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto tikslas – efektyviai veikiančio e.komercijos sprendinio įdiegimas bendrovėje, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarinių įtaką bei didinti konkurencingumą. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, vystyti masinę gamyba bei pardavimų apimtis.
Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-10.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-10.