Kokybės ir aplinkosaugos politika

You are here:

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

UAB “Kodema“– specializuota, inovatyvi, socialiai atsakinga, į kokybę orientuota viena iš lyderiaujančių plastikinių (PVC) bei aliuminių (ALU) langų ir durų gamintojų Lietuvoje, Skandinavijos bei Olandijos rinkose.

MISIJA

Laimingi darbuotojai atveria langus į tvarų pasaulį

Misija yra šios organizacijos prasmė visuomenėje ir pirmiausia mes siekiame, kad darbuotojai būtų laimingi nes:

VIZIJA

Stiprioji grandis langų tiekime

Mūsų vizija yra tapti geriausiu ir nepakeičiamu tiekėju mūsų klientams:

VERTYBĖS

UAB „Kodema“ plėtodama verslą siekia suderinti ekonominius, socialinius, aplinkos apsaugos aspektus ir įsipareigoja laikytis visų jai taikytinų aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų bei kitų LR teiseės aktų reikalavimų bei įmonėje įdiegtos Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų, atitinkančių LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartus, juos vykdyti bei visų įmonės darbuotojų pastangomis nuolatos tobulinti

AUKŠTOS KOKYBĖS LANGŲ GARANTIJA

Mes naudojame kokybiškas žaliavas, kurias tiekia kruopščiai atrinkti žinomi Europoje tiekėjai ir savo klientams gaminame aukščiausios kokybės langus, suteikiant jiems ilgą garantiją. Įsipareigojame įtraukti tiekėjus į mūsų politikos vykdymą siekiant aukščiausios kokybės standartų bei saugios aplinkos, periodiškai tikrinti žaliavų kokybę bei ieškoti naujų ekologiškų sprendimų, užtikrinančių kuo ilgesnį langų gyvavimo ciklą.

POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS

Įmonės gaminami plastikiniai langai paženklinti “Greenline” ženklu, daugiau nei 80 % langų gaminami iš perdirbto plastiko bei gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai. Švino junginiai pakeisti kalciu, todėl plastikiniai profiliai nekenksmingi žmogui bei draugiški aplinkai.

Mūsų tikslas ir įsipareigojimas: kartu su strateginiais partneriais siekti tikslo – 100% perdirbamas langas. Savo gamybinėje veikloje minimizuoti poveikį aplinkai, mažinti įmonės CO2 pėdsaką, tenkantį 1 SV taip prisidedant prie Lango CO2 mažinimo. Prioritetą skirti projektams, keičiantiems pastatų energetinę klasę į aukštesnę. Kartu su tiekėjais bei partneriais skleisti žinią apie atsakingą langų utilizavimą bei perdirbimą.

AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJAI

Svarbus kiekvienas darbuotojas – mes užtikriname mūsų darbuotojų kvalifikaciją, tobuliname profesines žinias, didiname jų motyvaciją ir darbo efektyvumą. Siekiame visų grandžių darbuotojus įtraukti į procesų tobulinimą bei ergonomiškos, saugios darbo aplinkos kūrimą, saugome jų sveikatą. Pasižadam kurti tokią fizinę, socialinę, emocinę aplinką, kad kiekvienam čia būtų dirbti gera.

SKAIDRI VEIKLA IR SĄŽININGA KOMUNIKACIJA

Mes dirbame skaidriai, atvirai ir sąžiningai informuojame visuomenę apie savo Įmonės veiklą. Siekdami aukščiausių kokybės ir aplinkosaugos standartų priimame Lietuvos ir Europos suinteresuotas audituojančias institucijas, bendradarbiaujame su kontroliuojančiomis Lietuvos valstybinėmis institucijomis, esam Respublikinės Lietuvos langų ir durų gamintojų asociacijos narys, prisidedantis prie svarbių mūsų verslo šakai dokumentų kūrimo.

PUIKUS SERVISAS IR INOVACIJOS

Mūsų vidaus ir išorės procesai, gamybos sprendimai yra nuolat koreguojami atsižvelgiant į mūsų klientų poreikius, siekiant suteikti optimalų paslaugų rinkinį. Įsipareigojame kasmet klientams pasiūlyti inovatoriškus sprendimus, padėsiančius saugoti šilumą, sutaupyti laiko montuojant langus ar saugiai juos transportuojant.

KASMETINIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS AUDITAS

Pagrindinis įmonės tikslas – kokybiški langai ir paslaugos, kuriančios vertę klientui ir tausojančios aplinką. To siekiama efektyvinant veiklą, tobulinant kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, atliekant kasmetinius vidaus auditus, analizuojant ir vertinant. Mes turime žinoti, kad prisiimti aukšti kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai yra užtikrinami.

Direktorius Artūras Kostiuchinas

2023 vasario 3 d.